Franciszek Odrzywolski

Imię i nazwisko: Franciszek Odrzywolski
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Franciszek Odrzywolski - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Budownictwa i Przemyslu Materialow Budowlanych

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Wychowania

Komisje Sejmowe: Oswiaty, Wychowania, Nauki i Postepu Technicznego

Okreg wyborczy: 25 Sosnowiec

Tytul/stopien naukowy: technik mechanik

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Budownictwa i Przemyslu Materialow Budowlanych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Oswiaty i Wychowania (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Oswiaty, Wychowania, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 25 Sosnowiec (Okreg wyborczy)
- posłowie z technik mechanik (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)