Franciszek Sielanczuk

Imię i nazwisko: Franciszek Sielanczuk
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Franciszek Sielanczuk - VI kadencja 1972 - 1976
- Franciszek Sielanczuk - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Spraw Wewnetrznych i Wymiaru Sprawiedliwosci

Okreg wyborczy: 45 Kedzierzyn-Kozle

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Wewnetrznych i Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 45 Kedzierzyn-Kozle (Okreg wyborczy)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)