Franciszek Teklinski

Imię i nazwisko: Franciszek Teklinski
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Franciszek Teklinski - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Prac Ustawodawczych

Komisje Sejmowe: Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Spoldzielniach i ich Zwiazkach

Komisje Sejmowe: Rolnictwa, Gospodarki Zywnosciowej i Lesnictwa

Okreg wyborczy: 53 Szamotuly

Tytul/stopien naukowy: mgr ekonomii

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Spoldzielniach i ich Zwiazkach (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Rolnictwa, Gospodarki Zywnosciowej i Lesnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 53 Szamotuly (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr ekonomii (Tytul/stopien naukowy)