Franciszka Galbierz-Krosniak

Imię i nazwisko: Franciszka Galbierz-Krosniak
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1981-09-24

Komisje Sejmowe: Zdrowia i Kultury Fizycznej

Komisje Sejmowe: Polityki Spolecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej

Okreg wyborczy: 8 Bielsko-Biala

Tytul/stopien naukowy: lekarz medycyny

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1981-09-24 (Data slubowania)
- posłowie z Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polityki Spolecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 8 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)
- posłowie z lekarz medycyny (Tytul/stopien naukowy)