Halina Daniszewska

Imię i nazwisko: Halina Daniszewska
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Data slubowania: 1982-02-26

Komisje Sejmowe: Handlu Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug

Komisje Sejmowe: Przemyslu Lekkiego

Komisje Sejmowe: Przemyslu

Komisje Sejmowe: Rynku Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug

Okreg wyborczy: 14 Czestochowa

Tytul/stopien naukowy: inz. wlokiennik

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z 1982-02-26 (Data slubowania)
- posłowie z Handlu Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu Lekkiego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Rynku Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 14 Czestochowa (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. wlokiennik (Tytul/stopien naukowy)