Halina Kozniewska

Imię i nazwisko: Halina Kozniewska
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Halina Kozniewska - V kadencja 1969 - 1972
- Halina Kozniewska - VI kadencja 1972 - 1976
- Halina Kozniewska - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Zdrowia i Kultury Fizycznej

Komisje Sejmowe: Polityki Spolecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej

Okreg wyborczy: 38 Lublin

Tytul/stopien naukowy: prof. dr nauk medycznych

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polityki Spolecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 38 Lublin (Okreg wyborczy)
- posłowie z prof. dr nauk medycznych (Tytul/stopien naukowy)