Hanna Suchocka

Imię i nazwisko: Hanna Suchocka
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Hanna Suchocka - X kadencja 1989 - 1991
- Hanna Suchocka - I kadencja 1991 - 1993
- Hanna Suchocka - II kadencja 1993 - 1997
- Hanna Suchocka - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Data slubowania: 1980-04-02

Funkcja w Sejmie: Sekretarz Sejmu

Komisje Sejmowe: Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Prac Ustawodawczych

Okreg wyborczy: 52 Poznan

Tytul/stopien naukowy: dr nauk prawnych

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Sekretarz Sejmu (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 52 Poznan (Okreg wyborczy)
- posłowie z dr nauk prawnych (Tytul/stopien naukowy)