Helena Budzisz

Imię i nazwisko: Helena Budzisz
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1982-02-26

Komisje Sejmowe: Gospodarki Morskiej i Zeglugi

Komisje Sejmowe: Kultury

Komisje Sejmowe: Wspolpracy Gospodarczej z Zagranica i Gospodarki Morskiej

Okreg wyborczy: 17 Gdynia

Tytul/stopien naukowy: mgr ekonomii

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1982-02-26 (Data slubowania)
- posłowie z Gospodarki Morskiej i Zeglugi (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Kultury (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Wspolpracy Gospodarczej z Zagranica i Gospodarki Morskiej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 17 Gdynia (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr ekonomii (Tytul/stopien naukowy)