Helena Galus

Imię i nazwisko: Helena Galus
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Helena Galus - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

Komisje Sejmowe: Gornictwa, Energetyki i Chemii

Komisje Sejmowe: Przemyslu

Komisje Sejmowe: Administracji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Srodowiska

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Okreg wyborczy: 50 Plock

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Gornictwa, Energetyki i Chemii (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Administracji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Srodowiska (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 50 Plock (Okreg wyborczy)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)