Helena Jagielowicz-Gawle

Imię i nazwisko: Helena Jagielowicz-Gawle
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Helena Jagielowicz-Gawle - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Gornictwa, Energetyki i Chemii

Komisje Sejmowe: Zdrowia i Kultury Fizycznej

Komisje Sejmowe: Komunikacji i Lacznosci

Komisje Sejmowe: Polityki Spolecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Okreg wyborczy: 4 Warszawa-Praga Polnoc

Tytul/stopien naukowy: mgr farmacji

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Gornictwa, Energetyki i Chemii (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Komunikacji i Lacznosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polityki Spolecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 4 Warszawa-Praga Polnoc (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr farmacji (Tytul/stopien naukowy)