Helena Kurnatowska

Imię i nazwisko: Helena Kurnatowska
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Helena Kurnatowska - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Gornictwa, Energetyki i Chemii

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Komisje Sejmowe: Przemyslu

Okreg wyborczy: 24 Gliwice

Tytul/stopien naukowy: inz. chemik

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Gornictwa, Energetyki i Chemii (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 24 Gliwice (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. chemik (Tytul/stopien naukowy)