Henryk Kostecki

Imię i nazwisko: Henryk Kostecki
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Henryk Kostecki - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

Komisje Sejmowe: Spraw Wewnetrznych i Wymiaru Sprawiedliwosci

Komisje Sejmowe: Administracji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Srodowiska

Okreg wyborczy: 43 Nowy Sacz

Wyksztalcenie: wyzsze socjologiczne

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Wewnetrznych i Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Administracji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Srodowiska (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 43 Nowy Sacz (Okreg wyborczy)
- posłowie z wyzsze socjologiczne (Wyksztalcenie)