Henryk Rapacewicz

Imię i nazwisko: Henryk Rapacewicz
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Komunikacji i Lacznosci

Okreg wyborczy: 70 Wroclaw-Wojewodztwo

Tytul/stopien naukowy: general dywizji

Wyksztalcenie: wyzsze wojskowe

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Komunikacji i Lacznosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 70 Wroclaw-Wojewodztwo (Okreg wyborczy)
- posłowie z general dywizji (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z wyzsze wojskowe (Wyksztalcenie)