Henryk Stawski

Imię i nazwisko: Henryk Stawski
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Henryk Stawski - VI kadencja 1972 - 1976
- Henryk Stawski - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: SP

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Komunikacji i Lacznosci

Komisje Sejmowe: Mandatowo-Regulaminowa

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Radach Narodowych i Samorzadzie Terytorialnym

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna do rozpatrzenia ustawy Konstytucyjnej o Przedluzeniu Kadencji

Komisje Sejmowe: Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Okreg wyborczy: 72 Zielona Gora

Tytul/stopien naukowy: mgr ekonomii, mgr prawa

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Komunikacji i Lacznosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Mandatowo-Regulaminowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Radach Narodowych i Samorzadzie Terytorialnym (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna do rozpatrzenia ustawy Konstytucyjnej o Przedluzeniu Kadencji (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 72 Zielona Gora (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr ekonomii, mgr prawa (Tytul/stopien naukowy)