Henryk Swiderski

Imię i nazwisko: Henryk Swiderski
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Henryk Swiderski - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Handlu Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug

Komisje Sejmowe: Rynku Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug

Okreg wyborczy: 12 Chelm

Wyksztalcenie: wyzsze ekonomiczne

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Handlu Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Rynku Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 12 Chelm (Okreg wyborczy)
- posłowie z wyzsze ekonomiczne (Wyksztalcenie)