Henryka Frac

Imię i nazwisko: Henryka Frac
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Henryka Frac - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Komisje Sejmowe: Przemyslu Lekkiego

Komisje Sejmowe: Przemyslu

Okreg wyborczy: 66 Torun

Wyksztalcenie: srednie ogolnoksztalcace

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu Lekkiego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 66 Torun (Okreg wyborczy)
- posłowie z srednie ogolnoksztalcace (Wyksztalcenie)