Irena Pasternak

Imię i nazwisko: Irena Pasternak
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Handlu Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Wychowania

Komisje Sejmowe: Oswiaty, Wychowania, Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Rynku Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug

Okreg wyborczy: 30 Skarzysko-Kamienna

Tytul/stopien naukowy: mgr pedagogiki

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Handlu Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Oswiaty i Wychowania (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Oswiaty, Wychowania, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Rynku Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 30 Skarzysko-Kamienna (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr pedagogiki (Tytul/stopien naukowy)