Jadwiga Becelewska

Imię i nazwisko: Jadwiga Becelewska
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Jadwiga Becelewska - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Komisje Sejmowe: Przemyslu Lekkiego

Komisje Sejmowe: Mandatowo-Regulaminowa

Komisje Sejmowe: Polityki Spolecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej

Okreg wyborczy: 37 Leszno

Wyksztalcenie: zasadnicze zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu Lekkiego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Mandatowo-Regulaminowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polityki Spolecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 37 Leszno (Okreg wyborczy)
- posłowie z zasadnicze zawodowe (Wyksztalcenie)