Jadwiga Biernat

Imię i nazwisko: Jadwiga Biernat
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Jadwiga Biernat - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Handlu Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug

Komisje Sejmowe: Prac Ustawodawczych

Komisje Sejmowe: Rynku Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug

Okreg wyborczy: 51 Gniezno

Tytul/stopien naukowy: inz. zootechnik

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Handlu Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Rynku Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 51 Gniezno (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. zootechnik (Tytul/stopien naukowy)