Jadwiga Maria Kurzawinska

Imię i nazwisko: Jadwiga Maria Kurzawinska
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Wychowania

Komisje Sejmowe: Spraw Wewnetrznych i Wymiaru Sprawiedliwosci

Okreg wyborczy: 3 Warszawa-Wola

Wyksztalcenie: wyzsze pedagogiczne

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Oswiaty i Wychowania (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Wewnetrznych i Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 3 Warszawa-Wola (Okreg wyborczy)
- posłowie z wyzsze pedagogiczne (Wyksztalcenie)