Jakub Talewski

Imię i nazwisko: Jakub Talewski
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Jakub Talewski - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego

Komisje Sejmowe: Mandatowo-Regulaminowa

Komisje Sejmowe: Rolnictwa, Gospodarki Zywnosciowej i Lesnictwa

Okreg wyborczy: 60 Slupsk

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Mandatowo-Regulaminowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Rolnictwa, Gospodarki Zywnosciowej i Lesnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 60 Slupsk (Okreg wyborczy)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)