Jan Bras

Imię i nazwisko: Jan Bras
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Jan Bras - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1981-09-24

Komisje Sejmowe: Gornictwa, Energetyki i Chemii

Komisje Sejmowe: Prac Ustawodawczych

Komisje Sejmowe: Gornictwa, Energetyki i Wykorzystania Zasobow Naturalnych

Okreg wyborczy: 21 Katowice

Tytul/stopien naukowy: technik gornik

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1981-09-24 (Data slubowania)
- posłowie z Gornictwa, Energetyki i Chemii (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Gornictwa, Energetyki i Wykorzystania Zasobow Naturalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 21 Katowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z technik gornik (Tytul/stopien naukowy)