Jan Malec

Imię i nazwisko: Jan Malec
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Jan Malec - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1980-04-02

Data wygasniecia mandatu: 1983-01-29 zgon

Komisje Sejmowe: Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

Komisje Sejmowe: Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego

Okreg wyborczy: 71 Zamosc

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z 1983-01-29 zgon (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 71 Zamosc (Okreg wyborczy)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)