Jan Pawel Fajecki

Imię i nazwisko: Jan Pawel Fajecki
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: SP

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Kultury i Sztuki

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Kultury

Okreg wyborczy: 5 Warszawa-Praga Poludnie

Tytul/stopien naukowy: mgr ekonomii

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Kultury i Sztuki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Kultury (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 5 Warszawa-Praga Poludnie (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr ekonomii (Tytul/stopien naukowy)