Jan Waleczek

Imię i nazwisko: Jan Waleczek
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Jan Waleczek - VII kadencja 1976 - 1980
- Jan Waleczek - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: bezp. PAX

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Wychowania

Komisje Sejmowe: Zdrowia i Kultury Fizycznej

Komisje Sejmowe: Handlu Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug

Komisje Sejmowe: Polityki Spolecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej

Komisje Sejmowe: Rynku Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug

Okreg wyborczy: 21 Katowice

Tytul/stopien naukowy: mgr ekonomii

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania bezp. PAX
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Oswiaty i Wychowania (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Handlu Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polityki Spolecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Rynku Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 21 Katowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr ekonomii (Tytul/stopien naukowy)