Janina Legowska

Imię i nazwisko: Janina Legowska
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Pracy i Spraw Socjalnych

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego, Maszynowego i Hutnictwa

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Radach Narodowych i Samozzadzie Terytorialnym

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Polityki Spolecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej

Okreg wyborczy: 1 Warszawa-Srodmiescie

Tytul/stopien naukowy: mgr ekonomii

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Pracy i Spraw Socjalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego, Maszynowego i Hutnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Radach Narodowych i Samozzadzie Terytorialnym (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polityki Spolecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 1 Warszawa-Srodmiescie (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr ekonomii (Tytul/stopien naukowy)