Jerzy Kazmierczak

Imię i nazwisko: Jerzy Kazmierczak
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Jerzy Kazmierczak - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Budownictwa i Przemyslu Materialow Budowlanych

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego, Maszynowego i Hutnictwa

Okreg wyborczy: 37 Leszno

Tytul/stopien naukowy: inz. rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Budownictwa i Przemyslu Materialow Budowlanych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego, Maszynowego i Hutnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 37 Leszno (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. rolnik (Tytul/stopien naukowy)