Jerzy Korzonek

Imię i nazwisko: Jerzy Korzonek
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Gospodarki Morskiej i Zeglugi

Komisje Sejmowe: Handlu Zagranicznego

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Okreg wyborczy: 63 Szczecin

Tytul/stopien naukowy: dr nauk ekonomicznych

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Gospodarki Morskiej i Zeglugi (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Handlu Zagranicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 63 Szczecin (Okreg wyborczy)
- posłowie z dr nauk ekonomicznych (Tytul/stopien naukowy)