Jerzy Kwiatkowski

Imię i nazwisko: Jerzy Kwiatkowski
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Jerzy Kwiatkowski - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Handlu Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug

Komisje Sejmowe: Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego

Komisje Sejmowe: Rynku Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug

Okreg wyborczy: 13 Ciechanow

Wyksztalcenie: zasadnicze zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Handlu Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Rynku Wewnetrznego, Drobnej Wytworczosci i Uslug (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 13 Ciechanow (Okreg wyborczy)
- posłowie z zasadnicze zawodowe (Wyksztalcenie)