Jerzy Lukaszewicz

Imię i nazwisko: Jerzy Lukaszewicz
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Jerzy Lukaszewicz - VI kadencja 1972 - 1976
- Jerzy Lukaszewicz - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-06-23

Data wygasniecia mandatu: 1980-12-19 zrzeczenie

Okreg wyborczy: 63 Szczecin

Wyksztalcenie: wyzsze humanistyczne

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-06-23 (Data slubowania)
- posłowie z 1980-12-19 zrzeczenie (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z 63 Szczecin (Okreg wyborczy)
- posłowie z wyzsze humanistyczne (Wyksztalcenie)