Jerzy Szymanek

Imię i nazwisko: Jerzy Szymanek
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Jerzy Szymanek - VI kadencja 1972 - 1976
- Jerzy Szymanek - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Mandatowo-Regulaminowa

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Wychowania

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna do kontroli realizacji porozumien z Gdanska, Szczecina i Jastrzebia

Okreg wyborczy: 49 Piotrkow Trybunalski

Tytul/stopien naukowy: mgr dziennikarstwa

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Mandatowo-Regulaminowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Oswiaty i Wychowania (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna do kontroli realizacji porozumien z Gdanska, Szczecina i Jastrzebia (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 49 Piotrkow Trybunalski (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr dziennikarstwa (Tytul/stopien naukowy)