Jerzy Zasada

Imię i nazwisko: Jerzy Zasada
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Jerzy Zasada - VI kadencja 1972 - 1976
- Jerzy Zasada - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Data wygasniecia mandatu: 1981-07-30 zrzeczenie

Komisje Sejmowe: Obrony Narodowej

Okreg wyborczy: 51 Gniezno

Tytul/stopien naukowy: mgr prawa

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z 1981-07-30 zrzeczenie (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 51 Gniezno (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr prawa (Tytul/stopien naukowy)