Jozef Barecki

Imię i nazwisko: Jozef Barecki
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Jozef Barecki - VII kadencja 1976 - 1980
- Jozef Barecki - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Do Spraw Samorzadu Pracowniczego Przedsiebiorstw

Okreg wyborczy: 62 Stargard Szczecinski

Wyksztalcenie: wyzsze humanistyczne

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Do Spraw Samorzadu Pracowniczego Przedsiebiorstw (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 62 Stargard Szczecinski (Okreg wyborczy)
- posłowie z wyzsze humanistyczne (Wyksztalcenie)