Jozef Majchrzak

Imię i nazwisko: Jozef Majchrzak
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Jozef Majchrzak - IV kadencja 1965 - 1969
- Jozef Majchrzak - V kadencja 1969 - 1972
- Jozef Majchrzak - VI kadencja 1972 - 1976
- Jozef Majchrzak - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-06-23

Data wygasniecia mandatu: 1981-07-30 zrzeczenie

Komisje Sejmowe: Spraw Wewnetrznych i Wymiaru Sprawiedliwosci

Okreg wyborczy: 10 Bydgoszcz

Wyksztalcenie: niepelne wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-06-23 (Data slubowania)
- posłowie z 1981-07-30 zrzeczenie (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z Spraw Wewnetrznych i Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 10 Bydgoszcz (Okreg wyborczy)
- posłowie z niepelne wyzsze (Wyksztalcenie)