Jozef Pinkowski

Imię i nazwisko: Jozef Pinkowski
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Jozef Pinkowski - V kadencja 1969 - 1972
- Jozef Pinkowski - VI kadencja 1972 - 1976
- Jozef Pinkowski - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Okreg wyborczy: 13 Ciechanow

Tytul/stopien naukowy: mgr ekonomii

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 13 Ciechanow (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr ekonomii (Tytul/stopien naukowy)