Jozef Sawajner

Imię i nazwisko: Jozef Sawajner
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Jozef Sawajner - V kadencja 1969 - 1972
- Jozef Sawajner - VI kadencja 1972 - 1976
- Jozef Sawajner - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Data slubowania: 1980-04-02

Okreg wyborczy: 70 Wroclaw-Wojewodztwo

Wyksztalcenie: srednie ogolnoksztalcace

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z 70 Wroclaw-Wojewodztwo (Okreg wyborczy)
- posłowie z srednie ogolnoksztalcace (Wyksztalcenie)