Karol Nowak

Imię i nazwisko: Karol Nowak
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego, Maszynowego i Hutnictwa

Komisje Sejmowe: Gornictwa, Energetyki i Wykorzystania Zasobow Naturalnych

Okreg wyborczy: 27 Rybnik

Wyksztalcenie: zasadnicze zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego, Maszynowego i Hutnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Gornictwa, Energetyki i Wykorzystania Zasobow Naturalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 27 Rybnik (Okreg wyborczy)
- posłowie z zasadnicze zawodowe (Wyksztalcenie)