Kazimierz Janiak

Imię i nazwisko: Kazimierz Janiak
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Kazimierz Janiak - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Data wygasniecia mandatu: 1981-07-30 zrzeczenie

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Okreg wyborczy: 50 Plock

Tytul/stopien naukowy: mgr ekonomii

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z 1981-07-30 zrzeczenie (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 50 Plock (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr ekonomii (Tytul/stopien naukowy)