Kazimierz Klek

Imię i nazwisko: Kazimierz Klek
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Gornictwa, Energetyki i Chemii

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Nadzwyczalna do rozpatrzenia projektu ustawy o Spoldzielniach i ich Zwiazkach

Okreg wyborczy: 50 Plock

Tytul/stopien naukowy: inz. chemik

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Gornictwa, Energetyki i Chemii (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczalna do rozpatrzenia projektu ustawy o Spoldzielniach i ich Zwiazkach (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 50 Plock (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. chemik (Tytul/stopien naukowy)