Kazimierz Orzechowski

Imię i nazwisko: Kazimierz Orzechowski
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Kazimierz Orzechowski - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: bezp. ChSS

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Skarg i Wnioskow

Komisje Sejmowe: Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej

Komisje Sejmowe: Oswiaty, Wychowania, Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Prac Ustawodawczych

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Okreg wyborczy: 36 Legnica

Tytul/stopien naukowy: prof. dr hab. nauk prawnych

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania bezp. ChSS
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Skarg i Wnioskow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Oswiaty, Wychowania, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 36 Legnica (Okreg wyborczy)
- posłowie z prof. dr hab. nauk prawnych (Tytul/stopien naukowy)