Kazimierz Smuda

Imię i nazwisko: Kazimierz Smuda
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Kazimierz Smuda - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1982-02-26

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego, Maszynowego i Hutnictwa

Komisje Sejmowe: Przemyslu

Okreg wyborczy: 21 Katowice

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1982-02-26 (Data slubowania)
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego, Maszynowego i Hutnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 21 Katowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)