Krystyna Mazur

Imię i nazwisko: Krystyna Mazur
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1980-04-02

Funkcja w Sejmie: Sekretarz Sejmu

Komisje Sejmowe: Kultury i Sztuki

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Wychowania

Komisje Sejmowe: Kultury

Okreg wyborczy: 55 Radom

Tytul/stopien naukowy: mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Sekretarz Sejmu (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z Kultury i Sztuki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Oswiaty i Wychowania (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Kultury (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 55 Radom (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (Tytul/stopien naukowy)