Krzysztof Trebaczkiewicz

Imię i nazwisko: Krzysztof Trebaczkiewicz
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Krzysztof Trebaczkiewicz - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Wychowania

Okreg wyborczy: 33 Krakow-Miasto

Tytul/stopien naukowy: mgr prawa

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Oswiaty i Wychowania (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 33 Krakow-Miasto (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr prawa (Tytul/stopien naukowy)