Leonard Kupka

Imię i nazwisko: Leonard Kupka
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1982-10-08

Komisje Sejmowe: Gornictwa, Energetyki i Chemii

Komisje Sejmowe: Skarg i Wnioskow

Komisje Sejmowe: Gornictwa, Energetyki i Wykorzystania Zasobow Naturalnych

Okreg wyborczy: 27 Rybnik

Wyksztalcenie: podstawowe

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1982-10-08 (Data slubowania)
- posłowie z Gornictwa, Energetyki i Chemii (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Skarg i Wnioskow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Gornictwa, Energetyki i Wykorzystania Zasobow Naturalnych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 27 Rybnik (Okreg wyborczy)
- posłowie z podstawowe (Wyksztalcenie)