Ludomir Stasiak

Imię i nazwisko: Ludomir Stasiak
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Ludomir Stasiak - I kadencja 1952 - 1956
- Ludomir Stasiak - II kadencja 1957 - 1961
- Ludomir Stasiak - III kadencja 1961 - 1965
- Ludomir Stasiak - IV kadencja 1965 - 1969
- Ludomir Stasiak - V kadencja 1969 - 1972
- Ludomir Stasiak - VI kadencja 1972 - 1976
- Ludomir Stasiak - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Komisje Sejmowe: Administracji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Srodowiska

Okreg wyborczy: 50 Plock

Wyksztalcenie: niepelne wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Administracji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Srodowiska (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 50 Plock (Okreg wyborczy)
- posłowie z niepelne wyzsze (Wyksztalcenie)