Ludwik Drozdz

Imię i nazwisko: Ludwik Drozdz
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Ludwik Drozdz - VI kadencja 1972 - 1976
- Ludwik Drozdz - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Data slubowania: 1980-04-02

Data wygasniecia mandatu: 1982-01-25 zrzeczenie

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego, Maszynowego i Hutnictwa

Okreg wyborczy: 69 Wroclaw-Miasto

Wyksztalcenie: wyzsze ekonomiczne

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z 1982-01-25 zrzeczenie (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego, Maszynowego i Hutnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 69 Wroclaw-Miasto (Okreg wyborczy)
- posłowie z wyzsze ekonomiczne (Wyksztalcenie)