Maciej Szczepanski

Imię i nazwisko: Maciej Szczepanski
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Maciej Szczepanski - V kadencja 1969 - 1972
- Maciej Szczepanski - VI kadencja 1972 - 1976
- Maciej Szczepanski - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Spraw Zagranicznych

Okreg wyborczy: 27 Rybnik

Tytul/stopien naukowy: mgr nauk spolecznych

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Spraw Zagranicznych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 27 Rybnik (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr nauk spolecznych (Tytul/stopien naukowy)