Marian Konieczny

Imię i nazwisko: Marian Konieczny
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Marian Konieczny - VII kadencja 1976 - 1980
- Marian Konieczny - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Kultury i Sztuki

Komisje Sejmowe: Skarg i Wnioskow

Komisje Sejmowe: Kultury

Okreg wyborczy: 33 Krakow-Miasto

Tytul/stopien naukowy: prof. sztuk plastycznych

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Kultury i Sztuki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Skarg i Wnioskow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Kultury (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 33 Krakow-Miasto (Okreg wyborczy)
- posłowie z prof. sztuk plastycznych (Tytul/stopien naukowy)