Marian Zolnierczyk

Imię i nazwisko: Marian Zolnierczyk
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Marian Zolnierczyk - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Komunikacji i Lacznosci

Komisje Sejmowe: Obrony Narodowej

Komisje Sejmowe: Do Spraw Samorzadu Pracowniczego Przedsiebiorstw

Okreg wyborczy: 35 Krosno

Wyksztalcenie: niepelne wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Komunikacji i Lacznosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Do Spraw Samorzadu Pracowniczego Przedsiebiorstw (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 35 Krosno (Okreg wyborczy)
- posłowie z niepelne wyzsze (Wyksztalcenie)