Mieczyslaw Hebda

Imię i nazwisko: Mieczyslaw Hebda
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Mieczyslaw Hebda - III kadencja 1961 - 1965
- Mieczyslaw Hebda - IV kadencja 1965 - 1969
- Mieczyslaw Hebda - V kadencja 1969 - 1972
- Mieczyslaw Hebda - VI kadencja 1972 - 1976
- Mieczyslaw Hebda - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Data wygasniecia mandatu: 1982-01-25 zrzeczenie

Komisje Sejmowe: Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego

Okreg wyborczy: 72 Zielona Gora

Wyksztalcenie: niepelne wyzsze

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z 1982-01-25 zrzeczenie (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z Lesnictwa i Przemyslu Drzewnego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 72 Zielona Gora (Okreg wyborczy)
- posłowie z niepelne wyzsze (Wyksztalcenie)